Právo odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě je kupující povinen vrátit zboží spolu se záručním listem, návodem k použití, daňovým dokladem a kopií dokladu o převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen udělat písemně. Na odstoupení od smlouvy může zákazník použít formulář, který je k dispozici ke stažení ZDE, případně odstoupení oznámit jiným písemným způsobem. Toto oznámení je třeba doručit prodávajícímu se zbožím, případně poštou nebo elektronicky e-mailem nainfo@vasraj.cz

Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat nebo předat prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. spolu s originálním obalem.

1. V případě, pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, které není použité, nachází se v nepoškozeném původním obalu a není poškozené nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za vrácené zboží včetně přepravních nákladů * ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím. Z důvodu platby ze zahraničí vrácení platby poštovním poukazem na adresu zákazníka není možné!

2 V případě, pokud kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, které je viditelně použité nebo je poškozené, upravované nebo neúplné, vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží včetně přepravních nákladů * sníženou v souladu s ust.. § 457 občanského zákoníku o hodnotu jeho opotřebení nebo o hodnotu opravy a uvedení zboží do původního stavu ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet kupujícího. Z důvodu platby ze zahraničí vrácení platby poštovním poukazem na adresu zákazníka není možné!

Adresa pro vrácení zásilek:

Prodejna  Váš Ráj.cz
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  
Slovenská republika 

Tel. : ČR: +420 721 299 455 
          SR: +421 940 432 100
E - mail : info@vasraj.cz

POZOR ! Neposílejte zásilky na dobírku a ani na P.O. BOX uváděný v minulosti jako korespondenční adresa. Zásilky nám nebudou doručeny a budou vráceny! 

* Upozornění: Přepravní náklady spojené s vrácením zásilky nejsou propláceny. Náklady na vrácení zásilky se pohybují v rozpětí od 200, - do 250, - Kč, při zaslání Českou poštou. 
  Proppláceny jsou pouze náklady na doručení objednaného zboží zákazníkovi a to maximálně ve výši nákladů za nejlevnější způsob doručení.

Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený predávajúcim. Dodatočnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím.

 V případě uvedení chybné informace o vlastnostech výrobku, jeho obsahu, příslušenství, ceně nebo dostupnosti výrobku na internetových stránkách elektronického obchodu www.VasRaj.cz a jeho následném objednání kupujícím, bude kupující okamžitě po zjištění této skutečnosti prodávajícím vyrozuměn. V takovém případě může kupující, stejně jako prodávající od kupní smlouvy odstoupit.

 

Výměna zboží do 60 dnů

Výměna zboží zakoupeného přes internetový obchod Vasraj.cz do 60 dnů / služba nad rámec zákonem stanovené lhůty 14 dní /.
Nepoužité a kompletní zboží s obalem, ochrannými fóliemi / pokud byly součástí /, dodaným příslušenstvím a všemi doklady můžete bez udání důvodu vyměnit za jiné zboží do 60 dnů od nákupu. Výměna je možná za zboží ve stejné nebo vyšší hodnotě. Výměna za levnější zboží je možná maximálně do rozdílu prodejní ceny 5%.
Při výméně je vždy brána pro zápočet cena vráceného zboží za kterou bylo zboží zakoupeno, nikoliv aktuální cena zboží na e-shopu.  
Zboží nesmí jevit žádné známky používání.
Na tuto nadstandardní službu není právní nárok a v případě, pokud výrobek není znovu prodejný za původní cenu / např. zboží nemá obal, zboží je již prodávané se slevou nebo je ve výprodeji / nemusí být možnost vrácení zboží nebo výměny zákazníkovi poskytnuta.
Proto je k této službě vždy nutná konzultace s pracovníky e-shopu ještě před vrácením zboží. Náklady na poštovné si hradí kupující.

Tímto bodem nijak není dotčena možnost vrácení zboží dle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z - obchodní podmínky článek 9.