Na celý náš sortiment poskytujeme zákonem stanovenou záruční lhůtu 24 měsíců.
Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí produktu kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující zaslal nebo předložil reklamované zboží spolu se všemi doklady, které mu byly zaslány společně s objednaným zbožím (doklad o koupi, záruční list). K reklamaci je třeba připojit popis vady reklamovaného zboží. V případě, že kupující vrací poškozené zboží, musí ho vrátit kompletní tak, jak jej převzal (originální balení, doklad o koupi, záruční list).

 

Reklamace jsou vyřizovány v pracovních dnech, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů. Informace o průběhu vyřizování reklamace jsou zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu, případně na poštovní adresu uvedenou v objednávce. Pokud kupující požaduje zasílání informací o průběhu vyřízení reklamace na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

Prodávající neodpovídá za vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.

Vztahy neupravené obchodními podmínkami  www.123abc.sk s.r.o se řídí zákonem č.. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

Reklamace u hodinek nebo špercích se nevztahuje na:

- Baterie a jiný spotřební materiál

- Běžné opotřebení způsobené nošením a používáním

- Mechanické poškození (roztržení, opotřebený, rozbití, poškrábání, ošoupání povrchové vrstvy...), případně jiné mechanické poškození a viditelné chyby

- U vodotěsných hodinek - orosení - kondenzace - jejíž vznik je typický pro přechod z chladného do teplého prostředí

- Orosení nebo vodou poškozené hodinky, pokud nejsou vodotěsné, případně byla neodborným zásahem poškozena těsnění

- Při materiálech jako jsou kaučuk, dřevo, kůže, textilní doplňky, krystaly, lepené materiály a podobně: Na poškození způsobené vodou, chemickými přípravky nebo nevhodným udržováním

- Závady způsobené neodborným zásahem

- Nesprávným zacházením s výrobkem, v rozporu s tím, jak byl uveden v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

- Neoznámení zjevných vad při převzetí zboží

- Ze záruky jsou také vyjmuty vady, které vznikly při živelní pohromě.

Hodinky a šperky chraňte před pádem, prudkým nárazem, otřesy, náhlými změnami teplot, chemickými vlivy, magnetickým polem, účinky vlhkosti a vody v případě, že nejsou označeny jako vodotěsné.

V záruční době neotevírejte pouzdro hodinek a strojek chraňte před neodbornými zásahy!

Vybité baterie si dávejte měnit jen u hodinářů, kteří zaručují kvalitní servis a odborný zásah!

Záruka na baterii u hodinek je 6 měsíců od doručení zásilky.
V případě hodinek zakoupených ve "Výprodeji" nebo se slevou vyšší než 20% je záruka na baterii 1 měsíc.
Všechny hodinky jsou před odesláním zkontrolovány a jsou 100% funkční. Jelikož se při zlevněných hodinkách častokrát jedná o doprodej straších modelů, nemůžeme garantovat životnost baterie po celou dobu záruky.
V případě, pokud hodinky přestanou fungovat, doporučujeme navštívit nejprve hodináře a baterii nechat odborně vyměnit. Pokud ani po výměně baterie hodinky nebudou fungovat, odešlete hodinky na reklamaci na níže uvedené adresu. Výměnou batérie u hodináŕe po předchozí konzultaci s e-shopem, není dotčena standartní 24 měsíční záruka na hodinky. Doklad o výměne baterie si  pečlivě uschovejte pro případ "Záruční opravy" na hodinky. Bez dokladu od hodináře  není možné uplatnit Záruku. 

Proplacení nákladů za zaslání oprávněné reklamace je provedeno na bankovní účet do 10 pracovních dnů od vybavení reklamace, na základě písemné žádosti a zaslání potvrzení o výši přepravních nákladů. Proplacení je maximálně do výše sazby za pojištěný dopis - "Cenné psaní do zahraničí" s adekvátní výškou pojištění a odpovídající hmotností, zaslán Českou poštou na adresu naší provozovny - Váš Ráj, ul. Pri starej prachárni 18, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

V případě vyšších nákladů na zaslání reklamace např. z důvodu zaslání jako pojištěný balík, případně zaslání kurýrem rozdíl v ceně poštovného nese kupující. Orientační cena na zaslání reklamace formou cenného psaní i s cenou pojistné obálky je cca: 160 - 190, - Kč, podle výše pojištění a hmotnosti zásilky. Maximální hmotnost pro proplacení nákladů je u šperkú do 250 g a u hodinek do 0,5 kg. Proto prosím dbejte, aby zásilka nebyla zbytečně těžká a tím předražena. 

Na reklamaci není třeba zaslání originální krabičky, je však důležité zaslání výrobku s popisem vady, dokladem o koupi - kopie faktury a originální záruční list. Bez uvedených dokladů není možné reklamaci přijmout a až do dodání všech potřebných dokumentů bude reklamace evidována jako na cestě a nebude běžet 30-ti denní lhůta na její vyřízení. Bez uvedených dokladů totiž nelze předat reklamaci na posouzení servisnímu středisku.

Adresa pro zaslání reklamací:

Prodejna  Váš Ráj.cz
Pri starej prachárni 18
831 04 Bratislava  
Slovenská republika 

V případě zaslání na jinou, než výše uvedenou adresu neodpovídáme za případné nedoručení zásilky a zvýšené náklady s opakovaným zasláním nebudou proplaceny. 

Tel. : ČR: +420 721 299 455 
          SR: +421 940 432 100
E - mail : info@vasraj.cz

POZOR ! Neposílejte zásilky na dobírku a ani na P.O. BOX uvádéný v minulosti jako korespondenční adresa. Zásilky nám nebudou doručeny a budou vráceny! 
V případě zaslání na sídlo společnosti se může stát, že zásilka nám nebude včas doručena, případně se Vám vrátí jako nepřevzatá.